מיזם החשיפה הישראלי

מטרת המיזם:
1. תיעוד ושימור עדויות וראיות לקיומם של מפגשים אנושיים עם כלים חוצנים וישויות אינטליגנטיות לא אנושיות.
2. הקמת מאגר מידע בעברית הנגיש לציבור הכולל את העדויות והממצאים.
3. חשיפה לציבור לגבי קיומה של התופעה.
יעדים אופרטיביים:
1. איתור והכשרת מאגר חוקרים שיוכלו לבצע חקירת ארוע מפגש ולהפיק דו"ח מסכם של האירוע.
2. איסוף מידע ממקורות גלויים לגבי אנשים שחוו מפגשים עם ישויות ותצפיות של כלים.
3. ביצוע תשאולים מתועדים ואיסוף ראיות לגבי כל אחד מהארועים המדווחים.
4. ניתוח הארועים השונים והערכת מהימנות.
5. הקמת אתר אינטרנט שבו יוצגו הממצאים המהימנים ביותר, ומאגר מידע ציבורי לגבי כלל הארועים המדווחים.

היוזמה בשיתוף פעולה של עמותת מופון ישראל וקבוצת מפגשים מהסוג החמישי בישראל 🌍 CE-5 Israel
לקבוצת הפייסבוק של המיזם: https://www.facebook.com/groups/480861235875017
לדף עמותת מופון ישראל – MufonIsrael: עמותה רשומה בישראל (580679660)
. https://www.facebook.com/groups/MUFONISRAEL/