רצף מחשבות קוהרנטי

טבען של המחשבה ושל התודעה הוא שהן לעולם לא ליניאריות. ההתעוררות בצורתה הטהורה ביותר, בניגוד למה שאנחנו מודעים אליו, היא למעשה מציאות לא ליניארית ולא לוקאלית (אינה תלויה במקום). לכן היכולת הזו- ההתעוררות,